Novinky Zdraví

Úprava poměrů dětí v době covidové

Již přes rok žijeme v mimořádném stavu s číhající hrozbou COVID – 19 na každém rohu, která ne a ne odejít. Nehledě na každodenní stresovou zátěž způsobenou domácím vyučováním dítěte, či jeho nekonečnými domácími úkoly plynoucích z distanční výuky, se mnozí z nás musí také vypořádávat s tím, že kvůli aktuální situaci musí sedět doma a pobírat jen část svého příjmu. Jiní zase byli nuceni zavřít své obchůdky a snaží se vyžít ze státní podpory a na některé doba covidová dolehla tak výrazně, že jsou momentálně nezaměstnaní a tudíž bez příjmu.

„Z rozsudku z předloňského roku jsem povinen platit alimenty ve výši vypočtené dle mého tehdejšího platu. Ovšem teď se nacházím v situaci, kdy pobírám už nějakou dobu jenom část, a tak je pro mne mnohem složitější zaplatit veškeré výdaje, natož výživné. Co mám v takovéhle situaci dělat?“

V takovém případě je samozřejmě potřeba snížit své nadbytečné výdaje (tzv. „šetřit kde se dá“, tedy zrušit na nějakou dobu předplatné časopisu, neobjednávat si každý měsíc novou knihu, která jen leží v polici nepřečtená apod.), a pokud to již není možné, přistoupit i ke snížení výživného. Všeobecně je doporučováno nejdříve přistoupit k dohodě s druhým rodičem. Je to řešení rychlé, v zájmu dítěte nejohleduplnější, ale ne vždy jednoduché. V případě, kdy ani po objasnění tíživé finanční situace, o snížení výživného druhý rodič nechce slyšet, nebo když nejste společné komunikace ani schopni, je tedy potřeba přistoupit k soudní cestě.

Na soud se lze následně obrátit dle § 923 odst. 1 občanského zákoníku, který říká „Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti.“ Na první pohled „pouhá“ změna poměrů, ve své podstatě není tak jednoduchá, jak už se dočteme v komentáři k tomuto zákonu. Ten praví, že aby byla výše výživného snížena, či úplně zrušena, musí dojít ke změně poměrů, a to podstatně, ať již na straně rodiče, který alimenty platí, či dítěte. Ve chvíli, kdy dojde soud k závěru, že např. otci platící výživné bez jeho zavinění poklesly výrazně příjmy a jeho placením by mu nezbylo ani životní minimum, může výživné snížit / zrušit. Ovšem pokud má rodič možnost např. ztrátu kompenzovat z jiných zdrojů, soud mu nevyhoví. Vždy záleží na konkrétních okolnostech případu.

Závěrem je nutné podotknout, že dohodnout se na pár kompromisech s druhým rodičem je vždy lepší, než tuto záležitost „tahat před soud“. Jestliže pokles v příjmech rodiče povinného platit alimenty nebyl tak výrazný, dlouhodobý, bez zavinění povinného rodiče a bez možnosti kompenzace z jiných zdrojů, tak si nejen zprvu vyčkáte pár měsíců, než soud zasedne k řešení vašeho případu, ale taktéž si s velkou pravděpodobností vyslechnete neuspokojující rozsudek. A ve finále vám v rukou opět zbude jen dohoda.

Další informace ohledně určení výše výživného naleznete na našem webu rodinavpravu.cz

O autorovi

admin